En poursuivant votre navigation sur l'un des sites de Mwesto Labs, vous acceptez l’utilisation de cookies ou technologies similaires pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d’intérêt, vous garantir une meilleure expérience utilisateur et réaliser des statistiques de visites cliquez ici
Am Road Events

Waarom een reisagentschap ?

Al meer dan 40 jaar lang gebeurt de organisatie van rally’s zowel in België als in het buitenland door vrijwilligers-leden van de oldtimerclubs. De clubs zijn feitelijke verenigingen of vzw’s.
Het overgrote deel van de Belgische clubs wordt beheerd als goede huisvaders door vrijwilligers en dit heeft nooit tot problemen geleid op fiscaal vlak of op gebied van de btw reglementering.
Een nieuwe Europese richtlijn dd 21/011/2017, omgezet in een Belgische wet die van toepassing is sinds 01/07/2018 met betrekking tot de mogelijkheid tot het oprichten van een reisagentschap, heeft de georganiseerde reizen (pakketreizen) naar het buitenland gewijzigd en gereglementeerd.
De pakketreizen moeten tegenwoordig beantwoorden aan ten minste 2 van de 4 normen, zijnde:
  • het vervoer van de passagiers organiseren
  • het verblijf van de deelnemers
  • voor tenminste 25% van de deelnemersprijs activiteiten en toeristische evenementen garanderen (bezoeken, concerten, spektakels …)
  • verhuur van voertuigen
Deze richtlijn slaat eveneens op de organisatie van pakketreizen door de vzw’s.
Deze nieuwe wet beperkt de mogelijkheden van de vzw’s om pakketreizen van langer dan 24 u – en dus buitenlandse reizen -  te organiseren.
Voor de vzw’s is het dus niet meer mogelijk om meer dan 1 x per jaar een pakketreis te organiseren die daarenboven ook zal moeten beantwoorden aan de voorschriften vermeld in de wet:
Uitzonderingen op artikel 4.2”
Uitsluiting van pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die incidenteel en zonder winstoogmerk worden aangeboden aan of gefaciliteerd voor een beperkte groep reizigers
Overweging 19 van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad preciseert: Omdat reizigers bij korte reizen minder bescherming behoeven en omdat handelaren niet onnodig moeten worden belast, dienen reizen die korter dan 24 uur duren en waarbij geen accommodatie nodig is, alsmede pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen die uitsluitend incidenteel en zonder winstoogmerk worden aangeboden of gefaciliteerd en voor een beperkte groep van reizigers, te worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze richtlijn.
 
Ten uitzonderlijke titel: zonder precieze cijfers te geven vertalen de professionele aanbieders van pakketreizen, als 1 maal per jaar.
Zonder winstgevend doel: dit lijkt het geval te zijn voor elke vzw
Beperkt aantal deelnemers: dit moet voorgesteld worden aan een duidelijk identificeerbare doelgroep (geen beroep doen op extern publiek) en dus uitsluitend voor leden van een vzw die in regel zijn met hun bijdrage. Een controverse blijft altijd mogelijk over het statuut van een echtgenote/metgezel die meereist met een lid van een identificeerbare doelgroep, te weten dat de echtgenote/metgezel die geen lid is van de VZW beschouwd wordt als een deelnemer van de beperkte groep van de reizigers. Tot op vandaag is dit niet duidelijk gedefinieerd maar dat blijft in gebreke ten opzichte van de wet.
Om meer te weten kan u steeds de website consulteren van de UPAV : https://www.upav.be/
 
of   VVR https://www.vvr.be
 
De clubs en de organisatoren nemen vandaag enorme risico’s bij de organisatie van rally’s in het buitenland.
Weinige, om niet te zeggen geen enkele VZW heeft een insolventieverzekering ten gunste van de deelnemers.
Wanneer de bankrekening van de club gecrediteerd is met het geheel van de financiële bijdrage van de deelnemers, bestaat er altijd het risico dat de club of de organisator verdwijnt met de kas met als gevolg dat de deelnemers geen enkel beroep hebben en weinig kans hebben om de genomen financiële verplichtingen te recupereren. In dit geval is de club verantwoordelijk en niet de organisator, zelfs indien het intern reglement van de club de verantwoordelijkheid legt bij de organisator.
Zelfs als alle vzw’s een verzekering (BA) hebben die het dagelijks beheer van de beheerders dekt zullen er weinig of zelfs geen enkele organisator een verzekering BA PRO Organisator nemen om zich in te dekken tegen alle mogelijk vergissingen die een organisator ongewild zou begaan door nalatigheid of andere tijdens de rally.
 
En het is om al deze redenen dat ik geen risico wil laten nemen door de VZW voor wie ik rally’s in het buitenland georganiseerd heb, nog minder voor mogelijke risico’s voor de deelnemers van de rally en gewoon ook niet om persoonlijk risico’s te nemen bij de organisatie van de rally’s  als vrijwilliger.
Meer nog het in orde stellen in functie van de nieuwe directieven dd 21/11/2017 met betrekking tot de pakketreizen lijkt mij volledig aangewezen.
AM Road Events bv zal vanaf 2019 voor alle rally’s en toeristische rondritten met oldtimers en/of moderne wagens die zij georganiseerd de verplichting nemen om insolventieverzekering en een BA PRO Organisator verzekering af te sluiten voor elke reis naar het buitenland.
 
De Belgian Jaguar Drivers’ Club kent wel degelijk de mogelijke risico’s  en heeft in oktober 2018 beslist om in de toekomst geen buitenlandse rally’s/toeristische rondritten te organiseren op hun eigen verantwoordelijkheid en eist dat de organisator een geaggregeerd reisbureau onder de arm neemt dat in orde is met de verzekeringen.
Het doorstorten van de financiële deelname van de buitenlandse reizen naar het buitenland maakt dat er belangrijke bedragen transiteren via rekening van de VZW die de kans vergroten om onderhevig te worden aan BTW-heffing.
 
AM Road Events bv is een lowbudget reisagentschap dat rally’s van hoog niveau organiseert.
 
 

Mocht u nog vragen hebben? Aarzel dan niet om ons te contacteren